MEMO Elektro

Memo Elektro AS ble etablert i 2003, holder til på Lørenskog og har i dag ca. 21 ansatte.

Vi utfører arbeid over hele landet

Vi utfører alle typer elektriske installasjoner i næringsbygg, industri, offentlige bygg mm. I Memo Elektro setter vi kvalitet og sikkerhet i første rekke, kombinert med at du som kunde alltid får arbeidet utført til avtalt pris og til avtalt tid. Memo Elektro er en del av Eltera Gruppen Norge AS.

Alle våre montører er utstyrt med instrumenter for utføring av forskriftsmessig sluttkontroll. Dette legges til grunn ved utarbeidelse av samsvarserklæringer.

Montørene har også håndholdte terminaler for effektiv og korrekt overføring av risikoanalyse, sluttkontroll samt arbeids- og materiellkostnader.

Vi har våre forsikringer hos Sparebank1. Næring, ansvar entreprenør, yrkesskade, ulykke, uførepensjon, obligatorisk tjenestepensjon.

Hos Memo Elektro er vi ekstra opptatt av

Å ha fornøyde kunder

Å til enhver tid være oppdatert på ny teknologi og muligheter

Å ha dyktige fagfolk på huset innen de fleste typer installasjoner (lyd, lys, teknikk, design, styring, data osv.)

Å ha et stort nettverk av seriøse samarbeidspartnere (leverandører osv.)

Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!