Elektro-tjenester til det private næringslivet

I Norge har vi mange private aktører i næringsmarkedet. Memo Elektro har lang erfaring med el-installasjoner til små og store bedrifter.

Norge har et rikt næringsliv, som dekker alt fra gigantiske fabrikker til små forretninger. Felles for dem alle, er at de trenger en elektriker som kan sette seg inn akkurat deres behov. 

El-installasjoner for store og små bedrifter

I Memo Elektro jobber vi mye med det private næringslivet. Vi jobber både med nybygg og rehabilitering, og har solide prosesser for å sette oss inn i kundens arbeidshverdag og bransje. Det lar oss dimensjonere el-anlegget og andre elektriske komponenter til det du faktisk trenger. 

Normalt vil vi starte med en befaring. Denne avdekker hvilke behov, utfordringer og problemer man står overfor. Deretter kommer vi med våre anbefalinger for veien videre. 

Vi er opptatt av å stille de riktige spørsmålene. Har du eksempelvis tenkt over hvilke fordeler bedriften din vil ha hvis man installerer et styringssystem for belysning, ventilasjon, oppvarming og så videre? Har du vurdert om bedriften vil ha behov for elbilladere de neste årene? Har du undersøkt om det finnes nye hjelpemidler eller maskiner som kan redusere driftskostnadene dine?

Internkontroll av private næringsbygg

El-anlegget i bedriftens bygninger er daglig leders ansvar, men det er ingen som forventer at du skal kunne gjøre internkontroll av el-anlegg og utstyr på egenhånd. 

Hos oss tilbyr vi internkontroll gjennom våre serviceavtaler, som innebærer jevnlige kontroller av alt det elektriske i bedriften. 

Ved siden av å avdekke eventuelle feil og mangler innebærer internkontrollene at vi tar en gjennomgang av eksisterende systemer, for å se om det finnes forbedringspotensialer.

Nettverksløsninger du kan stole på

I omtrent alle bransjer er sikre og pålitelige nettverksforbindelser blitt nesten like viktig som strøm, vann og kloakk. Vi jobber mye med tele/data, og leverer løsninger med det siste av teknologi og sikkerhetsfunksjoner. 

Pålitelige sikkerhetsløsninger til din bedrift

Foruten tele/data-løsninger er vi også eksperter på sikkerhetssystemer. Behovene til bedriftskundene våre varierer utfra størrelse, bransje, lagring av verdier og så videre. Vi tilpasser oss din bedrift og leverer systemer for videoovervåkning, innbruddsalarm, adgangskontroll og brannvarsling.