Konvensjonelle lysrør utgår

Det er nå ikke lenger lov til å produsere eller importere konvensjonelle lysrør. Ved å bytte til LED-armaturer får du ikke bare optimal energisparing - du får også mindre vedlikeholdsarbeid.

EU-direktivet som har satt en stopper for produksjon av konvensjonelle lysrør, kalles RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances). Formålet er å kutte utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer brukt i elektroniske og elektriske produkter. For lysstoffrør gjelder dette spesielt kvikksølv.

Det er nå innført produksjon- og importforbud av konvensjonelle lystoffrør og under har vi kort beskrevet ulike alternativer for utskifting til LED.

1. Erstatte lysstoffrør med LED-lysrør

Umiddelbart kan det virke som en god løsning å bytte ut lysrørene. Men, i praksis vil ikke denne løsningen fungere i alle armaturer, fordi forkoblingen i tradisjonelle lysrørarmaturer og LED-teknologi ikke alltid vil harmonere. Det er altså komponenter i det gamle armaturen som nå ikke trengs, og som kan gjøre det vanskelig å få LED-lysrøret til å fungere som det skal. 

Om noen vil sette inn nye LED-lysstoffrør selv, uten å få en elektriker til å koble ut komponentene som ikke skal brukes lenger, risikerer de at komponentene – og dermed også hele armaturen – blir ødelagt.

Når kun den ene tilkoblingspluggen til LED lysstoffrøret er satt inn i holderen på armaturen, så kan pluggen i andre enden av lysstoffrøret være spenningssatt og den som bytter lysrør, vil kunne få støt. 

2. Bytte hele armaturen

Ved å bytte ut armaturen med ny LED armatur vil du kunne oppleve å spare inntil 50% energi. LED-armaturene har en varighet på opptil 100 000 lystimer. Det betyr at for et kontor med «normal» drift, vil varigheten på armaturen være ca 30 år. Dette gir deg også mindre vedlikeholdsarbeid, i tillegg til besparelsen ved sjeldnere innkjøp. 

3. Komplett oppgradering av lysanlegget

Det første alternativet har klart størst fordeler. Et moderne anlegg med smart lysstyring kan redusere energiforbruket med inntil 90 %.

Smart lysstyring kan tilpasses det faktiske behovet i anlegget. Med såkalt DALI styring, kan du koble sammen flere deler av anlegget, du kan tilpasse fargetemperaturen gjennom dagen og du kan styre lyset etter det faktiske behovet. 

Kontormiljø med moderne belysning

Mange fordeler med LED-armaturer

LED-armaturer bruker mindre energi. Det skyldes at en moderne LED-armatur har høyere lysutbytte enn tradisjonelle armaturer med lysstoffrør. Kort forklart: Flere lumen per watt.

Videre har LED-lysrør en forventet levetid på 100.000 timer. Det blir 34 år i en bedrift som er opplyst i 8 timer hver eneste dag hele året. Resultatet er mindre behov for vedlikehold og innkjøp av lysrør.
Moderne LED-armaturer er dessuten enklere å kombinere med sensorer, dimmere og smart styring, og det er mer fleksibelt når det kommer til fargetemperatur.
Fordelene er mange, men i sum reduseres energiforbruket, armaturer med lang levetid og som er teknologisk oppdatert. Ved å oppgradere til LED-armaturer bidrar du også positivt til miljøet i det at farlige miljøstoffer fases ut ved utskifting av gamle lysstoffrør. 

Her kan du laste ned vår brosjyre som inneholder praktisk informasjon og konkrete eksempler som viser hvor mye ulike selskaper har spart på å bytte til moderne LED-armaturer.

Håndetering av avfall

Det estimeres at det er flere millioner armaturer som må skiftes de nærmeste årene. Det vil få store mengder kvikksølv ut av sirkulasjon og energibehovet ned til et minimum. 

Men et slikt enormt løft, vil også kunne belaste miljøet både med tanke på økt transport, mengder med emballasje og stor økning av elektronisk avfall. Det gjør det ekstra viktig at en ansvarlig aktør tar seg av oppgaven. 

Vi har rutiner for å ta oss av slikt brukt materiell, og sørger for at alt havner på riktig sted, enten det skal til gjenvinning og gjenbruk.

Se hva du kan spare på LED

Prøv vår kalkulator for å få et estimat på hvor mye du kan redusere strømforbruk og CO2-utslipp, og ikke minst hvor lang tid det vil ta før investeringen er nedbetalt.

LED – en smart investering

Med dagens strømpriser har alle investeringer som resulterer i lavere energiforbruk fått dramatisk kortere nedbetalingstid. Dette får du et inntrykk av om du tester kalkulatoren bak knappen over.

Et modrene anlegg med LED-armaturer kan ha så lavt som 2-4 år nedbetalingstid. 

La oss hjelpe deg med å spare penger og energi langt inn i fremtiden. Vi utfører befaring, og leverer en anbefaling tilpasset dine behov.

Bruk skjemaet under om du ønsker du å vite mer om fordelene ved å bytet til LED-armaturer.