Solcelleanlegg

Solenergi er en avgjørende kilde til fornybar energi. Det bør din bedrift benytte seg av. 

I Norge er vannkraft en av de største fornybare energikildene. Sol- og vindkraft er neste steg. Og solen - det er en utømmelig kraftkilde. Du må bare klare å utnytte den. 

Produser din egen strøm

Solcelleanlegg er et viktig skritt i rett retning mot et grønnere samfunn. For både bedrifter og privatpersoner er gevinsten enorm - du kan blant annet produsere din egen strøm. 

Spesielt nye bygg, med sine slette flater og tak, er perfekt dimensjonert for solceller. Og disse fordelene sørger for at:

  • Du kan produsere din egen energi, uten å bekymre deg for rekordhøye strømpriser
  • Du benytter deg av ren energi med svært lavt CO2-avtrykk
  • Du kan selge strømmen du ikke bruker selv og tjene penger på anlegget ditt

Solceller er perfekt for Norge

Mange tenker at kalde Norge ikke egner seg for solceller, men undersøkelsene til Norsk solenergiforening viser at dette på ingen måte er tilfelle. 

Faktisk leverer solinnstråling til Norge 1500 ganger mer energi enn det vi totalt benytter i dag! I tillegg er solceller mer effektive når de er kalde, så alt i alt passer de perfekt for Norge.

Memo Elektro har flere gode samarbeidspartnere på solcelleinstallasjon som kan hjelpe deg å få utført akkurat ditt behov, enten om det er privatbolig eller næringsbygg.

Du kan søke om støtte til solcelleanlegg

Enova oppfordrer alle som har mulighet til å produsere sin egen strøm. Faktisk kan du få opptil 26 250 kroner i støtte (per oktober 2021) til montering av anlegg for el-produksjon. Grunnstøtten er 7500 kroner for installasjon av anlegget, og deretter får man 1250 kroner per kW effekt anlegget yter, begrenset oppad til 15 kW.

Vi hjelper deg med solceller

De aller fleste boliger kan tilpasses med et solcelleanlegg – Vi hjelper deg!